UK EN

Завантажити інформаційні листи

UA EN

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції молодих вчених та студентів «Інформаційні технології, економіка та право: стан та перспективи розвитку» (ІТЕП-2018) яка відбудеться 19-20 квітня 2018 року в приватному вищому навчальному закладі «Буковинський університет» (м. Чернівці, вул. Дарвіна, 2А).
Робочі мови конференції: українська, англійська.

ПЕРЕДБАЧАЄТЬСЯ РОБОТА НАСТУПНИХ СЕКЦІЙ:


Секція 1. «Суспільство і Право»
Підсекції
1. Кримінально-правові аспекти регулювання суспільних відносин
2. Правові проблеми цивільно-правових відносин на сучасному етапі розвитку державності
3. Становлення правових інститутів в процесі розбудови державності
4. Розвиток національних культур на етапах становлення незалежних держав
5. Міжкультурна комунікація
6. Проблеми політичного і соціально-економічного розвитку України на сучасному етапі

Секція 2. «Математичні методи, моделі та інформаційні технології»
Підсекції
1. Прикладні методи Soft Computing та еконофізики
2. Теорія хаосу в динамічних системах
3. Моделювання кризових ситуацій
4. Системи баз даних та знань
5. Математичні і статистичні методи моделювання систем

Секція 3. «Інноваційний розвиток економіки»
Підсекції
1. Інноваційна економіка і підприємництво
2. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
3. Фінансовий механізм розвитку регіону

Секція 4. «Менеджмент»
Підсекції
1. Процеси управління
2. Кризовий менеджмент
3. Менеджмент в промисловості
4. Управління ризиками
5. Реструктуризація підприємств

Секція 5. «Медіація»
Підсекції
1. Теоретико-методологічні проблеми медіації.
2. Розвиток медіації в світі та Україні.
3. Роль медіації у розв’язанні юридичних конфліктів.
4. Зв'язок медіації з кримінальною та соціально-психологічною віктимізацією.

Розробив студент БУ, факультету КСіТ, групи К-403 Роман Федорук